Dzisiaj jest: 24.11.2020, imieniny: Emmy, Flory, Romana
Ogłoszenie:

Biuro Syndyka sprzeda prawa autorskie

dodano: 2020.10.23 ważne do: 2020.11.22 wyświetleń: 17
63,28 PLN
Szczegóły ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w
1.2 praw autorskich majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Mariana Zacharewicza,  których wartość rynkowa  została określona na kwotę 63.278,00 zł za cenę nie niższą niż tj. 23.730,00 zł ( słownie : dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych).
                                             
WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU

 
  1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.

2.Wadium na poczet nabycia praw autorskich wynosi 2.370,00 zł
i winno być wniesione na rachunek bankowy  prowadzony dla Upadłego   o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3.Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu  13 listopada 2020r.    pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2020r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty na adres  „Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym 
- „OFERTA na nabycie praw autorskich w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz Sygn. Akt VI GUp 199/17 of” 
Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2020r. godz. 11.45 , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje      o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.
 
Kontakt
Biuro Syndyka
Gdynia ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.