Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Regulamin
REGULAMIN korzystania z serwisu e-anonse.net

1.  Serwis e-anonse.net służy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń.
2.  Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia.
2.  Zamieszczone ogłoszenia nie mogą łamać prawa polskiego ani prawa w/g porozumień międzynarodowych.
4.  Ogłoszenia nie mogą naruszać dobra imienia, interesów innych ludzi, podmiotów , firm, instytucji, Państw itp.
5.  Ogłoszeniodawca, Użytkownik bierze odpowiedzialność za dodawane przez siebie wpisy czy ogłoszenia.
6.  Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych ogłoszeń.
7.  Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne, jednak mogą być dodatkowe, dobrowolne opłaty za funkcje dodatkowe np           wyróżnianie, promowanie ogłoszeń.
8.  Publikując materiały, treści i dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie,
    jednocześnie potwierdza, że materiały są Jego własnością i ma do nich prawa.
9.  W przypadku naruszenia prawa Administrator udostępni materiały odpowiednim organom takim jak policja,        prokuratura, sąd.
9.  Ogłoszenia należy dodawać zgodnie z działem do tego przeznaczonym, zabrania się ogłaszania i zachęcania do        praktyk niezgodnych z prawem.
10. Serwis e-anonse.net dołoży starań aby funkcjonowanie było prowadzone w jak najlepszy sposób, zastrzega sobie     jednak przerwy od nas niezależne jak też zakończenie funkcjonowania serwisu.
11. Właściciel serwisu e-anonse-net, firma FHU Piotr Zając, jak też odpowiedzialni Administratorzy serwisu oraz     pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody czy straty wynikłe z korzystania z serwisu ani też     za transakcje czy umowy zawarte poprzez serwis.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie o czym Użytkownik nie musi być powiadomiony chyba, że zmiany będą     do tego nas obligowały.
13. Pliki cookies
    Informujemy, że e-anonse.net używa plików cookies.
    Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Używane są w     celach:
    świadczenia usług,
    uwierzytelniania użytkownika,
    serwowania reklam,
    zbierania danych statystycznych i tworzenia statystyk,
    zbierania danych z ankiet.
    Pliki cookies mogą być zapisywane przez zewnętrzne firmy współpracujące z e-anonse.net
    Korzystamy z 2 rodzajów plików:
    pliki cookies stałe - pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez użytkownika,
    pliki cookies sesyjne - pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania     służącego do przeglądania internetu.
    Usuwanie cookies
    Każde standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron www umożliwia ich usunięcie. W celu ich     skasowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi programu, za pomocą którego przeglądają Państwo strony www.     Informujemy, iż usunięce lub blokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony     e-anonse.net lub całkowicie uniemożliwić jej działanie.
14. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od serwisu e-anonse.net oraz od serwisów innych tego samego właściciela,     informacji reklamowych, mailingu, wiadomości     dotyczących i mający związek z serwisem, jego działaniem czy     programem.
15. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy , edycji ogłoszenia wpisu czy ogłoszenia w przypadku         budzącego wątpliwość czy niejasnego ogłoszenia lub wpisu lub bez podania przyczyn
16. Ogłoszenia i wpisy nie mogą działać na szkodę ani wbrew Regulaminowi dla serwisu e-anonse.net
17. Wszelkie sprawy związane z serwisem, pytania, wątpliwości należy składać przez Formularz Kontaktowy, odpowiadamy
    zazwyczaj w ciągu 72 godz. (czas może być wydłużony)
18. Właściel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia czy błędy powstałe u operatorów telefonii     komórkowej, oraz wszelkich dostawców internetu w przypadku zakupu opcji płatnych serwisu.
19. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia produktu Użytkownik nie otrzyma sms-a należy złożyć reklamację na
    info@e-anonse.net lub najlepiej przez Formularz Kontaktowy.
20. Właściciel serwisu e-anonse-net dołoży wszelkich starań aby korzystanie z serwisu było przyjemne i korzystne dla     Użytkownika, ale nie ma wpływu na działania czynników od siebie niezależnych.
21. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu
22. Użytkownik akceptuje w całości Regulamin, w przeciwnym wypadku Użytkownik nie powinien korzystać z serwisu e-    anonse.net do czasu wyjaśnienia wątpliwości z Właścicielem serwisu lub upoważnionym Administratorem


 

Reklama
Zareklamuj się
Logo 1 Logo 1 Logo 1