Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie

Złota na sprzedaż

6429
Cena: 135 300 000,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha
Przepisz kod z obrazka

Województwo: mazowieckie
Firma: Sedeco sp. z o.o. w likwidacji
Powiat: m. Warszawa
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-821
Ulica: Złota 72
E-mail: zbigniewbazior@gmail.com
Telefon: 608300925
Strona www: syndyk.eu.org
   
dodano: 2015.11.23
ważne do: 2018.02.21
wyświetleń: 347

Szczegóły oferty:

OGŁOSZENIE

 

 

 

Sedeco Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji

 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Dickensa 29 kl. II

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej

 

położonej w Warszawie w dzielnicy Wola przy ul. Złotej 72.

 

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.064 m2, którą stanowi działka o numerze ewidencyjnym 42/1 z obrębu 6-01-08 wraz naniesieniami – pozostałościami szkoły do wyburzenia, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00346755/9.

 

Dla obszaru, na którym usytuowana jest nieruchomość, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006 r., zgodnie z którym obszar oznaczony jest symbolem C. > 30. – tereny wielofunkcyjne.

 

Cena wywoławcza netto wynosi 110.000.000,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych), wadium - 10.000.000,00zł (słownie: dziesięć milionów złotych), minimalne postąpienie - 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do 14 stycznia 2016 r. zgodnie regulaminem przetargu („Regulamin”): zgłoszą udział w przetargu, wniosą wadium na rachunek Spółki 29 2130 0004 2001 0683 3115 0001 w Volkswagen Bank Polska S.A. oraz spełnią inne wymagania określone w Regulaminie. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej syndyk.eu.org oraz dostępny w Kancelarii Prawniczej M. Romanowski i Wspólnicy Sp.K. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

 

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Prawniczej M. Romanowski i Wspólnicy Sp.K., ul. Taśmowa 7D, 02-677 Warszawa.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji udziela likwidator: tel. +48608300925, mail: zbigniewbazior@gmail.com

 

Reklama
Zareklamuj się
Logo 1 Logo 1 Logo 1